اینتر کولر در موتورهای توربو شارژ و سوپر شارژ » مبدل سازان البرز

اینتر کولر در موتورهای توربو شارژ و سوپر شارژ


تعریف اینتر کولر

در خودرو هایی که از سوپر چارجر و یا توربو بهره میبرند در اثر پروسه ی کاری که توسط توربین ها بر
 روی هوا انجام میدهند باعث افزایش دمای آن میشوند
افزایش دمای هوا باعث کاهش در چگالی هوا میشه واین کاهش چگالی از غلظت مولکول های اکسیژن میکاهد
 برای غنی سازی و به عبارتی ریچ کردن غلظت اکسیژن در هوا از یک مبدل حرارتی استفاده میکنند که در
   این مبدل از آب برای خنک کردن هوا استفاده میشه
در برخی مکان ها از ایر کولر نیز به جای نام اینتر کولر استفاده میشود
 
 
استفاده از اینتر کولر به 3 عامل بستگی دارد
 
میزان ضریب تراکم موتور
میزان قدرت و فشار تولیدی توسط توربو و یا سوپر چارجر ( boost )
میزان اکتان بنزین