خبرها » مبدل سازان البرز
  • اینتر کولر در موتورهای توربو شارژ و سوپر شارژ

    کولر داخلی (Inter Cooler):

     


    همان طور که می دانید زمانی که هوا فشرده می شود آن گرم شده و منبسط می شود اما هدف از استفاده توربوشارژرها افزایش میزان چگالی ورودی به موتور

    (تعداد بیشتری از مولکولهای هوا) می باشد. به همین خاطر از کولرهای داخی استفاده می کنند تا هوای فشرده خروجی از کمپرسور را خنکتر کند تا میزان چگالی آن افزایش یابد.


  •